Reality

1.Slezská realitní s.r.o. původně vznikla na základě myšlenky rozšířit služby spojené s bydlením pro klienty, kteří u nás tak často vyhledávají úvěrové poradenství. Pak nás to ale začalo bavit, ponořili jsme se do práce a najednou je spousta z Vás, kterým máme co nabídnout.

Najít našemu klientovi nemovitost k bydlení a pak to spojit s proúvěrováním, je velmi pěkná a radostná práce, která klientovi nabízí maximální pohodlí a bezstarostnost se vším vyřízením.

Vyhne se tak častým nejasnostem mezi realitní kanceláří a schvalovatelem úvěru. V rámci našeho komplexního servisu se snažíme za klienty vyřídit maximum byrokratických kroků, které jsou s koupí nemovitosti a úvěry spojeny.

Po pár letech jsme zjistili, že v souvislosti s nemovitostmi můžeme našim klientům nabídnout i možnost investování, což se stalo velmi častým požadavkem. I zde umíme zajistit servis, a to nejen u pořízení nemovitosti, ale i po celou dobu pronajímání, či následného prodeje.

Pro naše klienty, kteří chtějí svou nemovitost naopak prodat zajistíme maximální právní ochranu, veškerý servis související s převodem, předáním i daněním. Na počátku Vám zcela korektně, formou srovnávací metody, pomůžeme určit reálnou prodejní hodnotu Vaší nemovitosti. Často se na trhu setkáváme s nekorektností některých realitních makléřů, kteří klientovi slíbí příliš vysokou prodejní cenu. To však vede k dlouhým průtahům a nejistotě prodávajícího  a nakonec stejně ke snížení této hodnoty.
Všechny podklady a písemné úkony provádí náš právník, tedy za jejich správnost ručíme v plném rozsahu.